Flat Preloader Icon

 U organizaciji Udruženja strukovnih medicinskih radiologa Vojvodine, na Paliću je od 10. do 12.05. 2024. održan IX Kongres strukovnih medicinskih radiologa pod nazivom “Radiologija – korak ispred”. 

Visoka strukovna škola ICEPS bila je učesnik na događaju, te su tom prilikom naši studenti osnovnih strukovnih studija Radiologija i master strukovnih studija Ultrazvučna dijagnostika aktivno učestvovali na kongresu i imali mogućnost da se edukuju o aktuelnim temama i problemima iz domena radiologije, kao i da se upoznaju sa svojim budućim kolegama. 

Zahvaljujemo se spec. struk. med. rad. Jasmini Tomić, predsednici USMR Vojvodine, ali i svim kolegama iz organizacionog, naučnog i počasnog odbora za odličnu organizaciju kongresa i izuzetne teme predavanja (CT perfuzija, CT kolonografija, CT koronarografija u volumenu, primena CT i MR u dijagnostici MSK Sistema, MRI korak u budućnost, Muzička rezonanca – sa muzikom na MRI pregled, Kontrastna mamografija, Nove preporuke za lečenje bolesti aorte, Rad sa zračenjem, Veštačka inteligencija i radiologija, Stereotaksična radioterapija uz primenu tehnika respiratornog gejtinga, i drugo). 

Među predavačima i učesnicima kongresa bili su i naši predavači i saradnici: prof. dr Jovica Šaponjski (UKCS Beograd), spec. struk. med. rad. Tatjana Krkalović (UKCS Beograd Centar za nuklearnu medicinu), spec. struk. med. rad. Mirjana Radovanović (KBC Dr Dragiša Mišović), spec. struk. med. rad. Slađana Tomić (IOV Sremska Kamenica), struk. med. rad. Jarmila Činčurak (Klinički centar Vojvodine), struk. med. rad. Milan Ranković (KBC Dr Dragiša Mišović – Dedinje), struk. med. rad. Branislav Bjeletić (OB Subotica).  

Ovaj kongres još jednom je potvrdio da je radiologija zdravstvena profesija budućnosti i ukazao na veliku potrebu za školovanjem i usavršavanjem profesionalaca iz ove oblasti. ICEPS kao visoka škola koja prati trendove razvoja zdravstva, nastaviće da podržava edukaciju strukovnih medicinskih radiologa i primenom savremenih metoda obrazuje njihove buduće kolege.  

Na ICEPS-u je u toku upis na osnovne i master strukovne studije iz oblasti radiologije, a sve informacije dostupne su OVDE.