Flat Preloader Icon

ICEPS je i ove godine bio deo Nacionalnog kongresa zdravstvenih radnika Srbije na Zlatiboru, koji se održao od 22. do 26. maja. 

Visoka strukovna škola ICEPS, kao prijatelj kongresa čiji je naziv “Učimo iz izazova”, a ujedno i moto kongresa, podržala je ovu inicijalnu ideju da prihvatimo izazove koji su prvi korak ka rastu i razvoju u svakoj profesiji, posebno u svetu medicine. 

Na kongresu su se okupili brojni zdravstveni radnici – medicinske sestre i tehničari, laboratorijski tehničari i tehnolozi, strukovni medicinski radiolozi, fiziterapeuti, kao i kolege iz srodnih oblasti, koji su pratili edukacije i razmenjivali iskustva i mišljenja.  

Na otvaranju kongresa imali smo priliku da čujemo sjajna plenarna predavanja na izuzetno važnu temu retkih bolesti.  

Ispred Ministarstva zdravlja Republike Srbije učesnike kongresa pozdravio je državni sekretar prof. dr Ferenc Vicko (Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za onkologiju Vojvodine) koji je govorio o spinalnoj mišićnoj atrofiji (SMA). Njegova predavanja slušali su i studenti ICEPS-a tokom gostovanja na master studijama.  

O statusu pacijenata sa retkim bolestima u Srbiji govorila je mast. rep. biolog-embriolog Bojana Mirosavljević, predavač ICEPS-a na predmetu Retke bolesti.  Bojana je dugogodišnji saradnik naše škole, a kako je ICEPS prva visoka škola koje je u Nastavni plan i program uvrstila predmet Retke bolesti, njena predavanja svake godine prati sve veći broj studenata na osnovnim i master studijama.  

Retke infektivne bolesti bile su tema koju je predstavio dr med. Uroš Karić, spec. Infektologije sa Klinike za infektivne i tropske bolesti UKCS.  

Direktorka Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije vss Vesna Jocić pozdravila je učesnike i podržala rad kongresa.  

Posebno se zahvaljujemo mr. sci. med. Radmili Nešić, predsednici Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije, na pozivu da podržimo ovaj važan događaj i čestitamo joj na odličnoj organizaciji kongresa. 

Posebno smo ponosni na sve naše studente i saradnike koji su aktivno učestvovali na kongresu, predstavili svoje stručne radove i pokazali da su struka i obrazovanje neraskidivo povezani.  

Izdvojili bismo jednu od glavnih poruka koje nam je ovaj značajan kongres doneo, a to je da teška vremena stvaraju snažne pojedince. Shodno tome, ICEPS će i dalje težiti cilju da od svojih studenata gradi baš takve hrabre ljude koji će čuvati naše dragocene živote. 

Ukoliko i vi želite da se bavite ovim najhumanim zanimanjem i da svakodnevno učite iz izazova, pozivamo vas da nam se pridružite i postanete deo jedinstvenog ICEPS tima zdravstvenih profesionalaca. Upis na osnovne i master strukovne studije je u toku.