U znak zahvalnosti za predanost borbi za očuvanje zdravlja i ljudskih života, dan rođenja Florence Nightingale, 12. maj, obeležavamo kao Međunarodni dan medicinskih sestara.

Doprinos medicinskih sestara zdravstvenoj zaštiti je oduvek nemerljiv. Međutim, njihov značaj doseže znatno dalje od puke medicinske pomoći. Medicinska sestra je prijatelj i saveznik u najtežim situacijama, glas hrabrosti ispred naizgled nepremostivih izazova i uteha u momentima neizvesnosti i straha. Danas se medicinske sestre nalaze na prvim linijama odbrane od pandemije izazvane virusom COVID-19. Nemilosrdnost uzročnika postojeće pandemije svakodnevno ih suočava sa ljudskim gubicima, kako pacijenata, tako i kolega, što je nesumnjivo najteži deo ovog humanog poziva.

Jasno je da se pred zdravstvenom negom trenutno nalazi težak posao i  neizvesnost koja dolazi sa neočekivanim izazovima. Ipak, u jedno smo sigurni, naše posvećene medicinske sestre i dalje neguju zaveštanje koje im je poverila osnivačica sestrinstva Florence Nightingale: požrtvovanost, hrabrost i nesebično pružanje.

Praznik čestitamo svim našim nastavnicima, saradnicima i studentima!