Flat Preloader Icon

Trajanje studija

3 godine

Kreditni bodovi

180 ESPB

Zvanje

strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog

Osnovne strukovne studije Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog je akreditovan studijski program koji će vam pružiti kvalitetno obrazovanje i savremenu obuku u oblasti laboratorijske dijagnostike i osposobiti vas za rad u medicinskim laboratorijama. Kao obučeni profesionalac – strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog, imaćete znanja i veština neophodne za uspešno izvođenje različitih laboratorijskih analiza i testiranja koja su vitalna za dijagnostiku, praćenje bolesti i procenu zdravstvenog stanja pacijenata

Za koga je ovaj studijski program?

Ako ste precizni, pažljivi i odgovorni, volite da analizirate i istražujete, fascinirati ste laboratorijama i laboratorijskom opremom, upišite studijski program Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog! Potrebno je da imate završenu srednju školu (bilo kog usmerenja) u trajanju od četiri godine i da položite prijemni ispit.

Zaposleni zdravstveni radnici koji žele da se školuju uz posao, takođe mogu upisati ovaj studijski program. Na osnovu radnog iskustva, zaposleni zdravstveni radnici mogu ostvariti različite pogodnosti (priznavanje dela prakse, sniženje školarine) prilikom upisa.

Na ICEPS-u možete nastaviti studije koje ste započeli u drugoj visokoškolskoj ustanovi. Ispiti koje ste ranije položili mogu vam biti priznati, a vreme studiranja skraćeno.

Šta ćete naučiti?

Tokom studija naučićete različite laboratorijske tehnike i analize, saznaćete kako funkcioniše ljudski organizam, koje parametre u krvi treba da analizirate, kako da identifikujete mikroorganizme i prepoznate imunološke poremećaje, znaćete da upotrebljavate različite laboratorijske instrumente i opremu, i da interpretirate rezultate izvršenih analiza.

Pogledajte i raspored predmeta koje ćete imati tokom sve tri godine studija:

I GODINAESPB
Anatomija i fiziologija7
Etika u zdravstvu 5
Osnovi biohemije 5
Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija 5
Izborni predmet 1 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 1-2)5
Histologija6
Biološki materijali i laboratorijske tehnike5
Bakteriologija i parazitologija8
Stručna praksa 1 9
Izborni predmet 2 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 1-2)5
 
II GODINAESPB
Patofiziologija6
Medicinska genetika i molekularna biologija7
Osnovi imunologije7
Prva pomoć 5
Izborni predmet 3 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 3-4)5
Patologija10
Medicinska biohemija 110
Stručna praksa 2 5
Izborni predmet 4 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 3-4)5
 
III GODINAESPB
Medicinska biohemija 28
Virusologija6
Hematologija7
Izborni predmet 5 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 5-6)5
Hemostaza 6
Organizacija poslovanja5
Kontrola kvaliteta5
Stručna praksa 3 5
Izborni predmet 6 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 5-6)5
Završni rad8
 

IZBORNI PREDMETIESPB
Izborni blok 1-2
Etika u zdravstvu5
Veštine poslovne komunikacije5
Medicinski i farmaceutski otpad5
Specijalizovani engleski jezik za oblast medicine 15
Specijalizovani nemački jezik za oblast medicine 15
Higijena sa osnovama mikrobiologije5
Javno zdravlje5
Organizacija zdravstvene delatnosti5
Izborni blok 3-4
Specijalizovani engleski jezik za oblast medicine 25
Specijalizovani nemački jezik za oblast medicine 25
Psihologija u zdravstvenoj nezi i zdravstvu5
Marketing zdravstvenih ustanova
5
Alergologija5
Retke bolesti5
Izborni blok 5-6
Mentalna higijena5
Menadžment ljudskih resursa u zdravstvu5
Poslovni engleski jezik5
Poslovni nemački jezik5
Laboratorijska nuklearna medicina 5
Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo5
Metodika istraživačkog rada5

Napomena:

Možete birati samo jedan strani jezik po svakoj upisanoj godini studija.

Škola zadržava pravo promene predmeta u skladu sa trendovima privrede, zdravstva ili nauke, interesovanjima studenata i objektivnim okolnostima.

Ako želite da pročitate detaljan sadržaj predmeta, preuzmite Nastavni plan i program studijskog programa Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog.

Gde se obavlja praksa?

Na početku studija imaćete kabinetsku praksu u prostorijama Škole. U posebno opremljenim kabinetima upoznaćete se sa osnovnim laboratorijskim instrumentima i steći ćete prve veštine komunikacije sa pacijentima. Nakon takve obuke bićete pripremljeni za praksu u zdravstvenim ustanovama – našim nastavnim bazama, gde će vas obučavati iskusni mentori u realnom laboratorijskom okruženju. ICEPS uspešno sarađuje sa oko 100 uglednih zdravstvenih ustanova širom Srbije, pa postoji mogućnost da praksu obavljate u mestu stanovanja (ili u zdravstvenoj ustanovi u kojoj ste zaposleni).

Mogućnost zaposlenja

Nakon završetka osnovnih strukovnih studija bićete obučeni i spremni za rad u zdravstvenim ustanovama na poziciji medicinskog laboranta, odnosno medicinsko-laboratorijskog tehnologa.

Imaćete priliku da se zaposlite u različitim zdravstvenim ustanovama, uključujući medicinsko-biohemijske laboratorije, opšte i specijalne bolnice, klinike,domove zdravlja, privatnu praksu. Vaša uloga će biti veoma važna, jer ćete pružati ključne informacije lekarima za postavljanje dijagnoza i praćenje tretmana pacijenata.

Čest je slučaj da prilikom obavljanja stručne prakse u zdravstvenim ustanovama poslodavci primete vaše posebno zalaganje i ponude vam mogućnost zaposlenja.

Ukoliko ste zainteresovani da karijeru razvijate u inostranstvu, aktuelne ponude poslova za zdravstvene radnike možete pronaći OVDE.

Upis na osnovne strukovne studije Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog

Za upis na osnovne strukovne studije polaže se prijemni ispit iz predmeta Zdravstvena nega ili Biohemija. Za pripremu prijemnog ispita postoji zbirka koju možete poručiti u Studentskoj službi ICEPS-a.

Bez polaganja prijemnog ispita možete se upisati u slučaju da ste tokom sve četiri godine srednje škole imali ocenu 5 ili ste osvojili 1. – 3. mesto na takmičenju (gradskom, regionalnom, nacionalnom ili internacionalnom) iz predmeta koji se priznaje na prijemnom.

Spisak potrebne dokumentacije i sve detaljne informacije o uslovima upisa pronaći ćete OVDE.

Školarina za prvu godinu studija iznosi 1800 eur uz mogućnost plaćanja u čak 11 mesečnih rata. Za uplate u celosti, udaljenost od sedišta Ustanove, upis u predroku, upis više članova iste porodice, članove sindikata zdravstvenih radnika sa kojima Škola sarađuje, kao i za zaposlene aktuelni su veliki popusti na školarinu.

Na ICEPS-u možete studirati i besplatno! Prijavite se na Konkurs za ICEPS stipendije.

Prijave za upis uz popust su već počele, požurite da se prijavite i rezervišete svoje mesto!