PG Slots CassinoPG Slots Cassino PG Slots Cassino Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog - Medicina PG Slots Cassino
Flat Preloader Icon

Trajanje studija

3 godine

Kreditni bodovi

180 ESPB

Zvanje

strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog