Flat Preloader Icon
Osnovne strukovne studije Fizioterapija

Trajanje studija

3 godine

Kreditni bodovi

180 ESPB

Zvanje

strukovni fizioterapeut

Osnovne strukovne studije Fizioterapija je akreditovan studijski program koji će vam pružiti kvalitetno obrazovanje i savremenu obuku u različitim domenima fizikalne terapije. Kao obučeni profesionalac – strukovni fizioterapeut, imaćete znanja i veština neophodne za uspešno pružanje fizikalne terapije pacijentima sa različitim zdravstvenim stanjima i povredama.

Za koga je ovaj studijski program?

Ako imate razvijenu sposobnost empatije, želju da pomažete drugima i potrebu da promovišete zdrav način života i fizičke aktivnosti, upišite studijski program Fizioterapija! Potrebno je da imate završenu srednju školu (bilo kog usmerenja) u trajanju od četiri godine i da položite prijemni ispit.

Zaposleni zdravstveni radnici koji žele da se školuju uz posao, takođe mogu upisati ovaj studijski program. Na osnovu radnog iskustva, zaposleni zdravstveni radnici mogu ostvariti različite pogodnosti (priznavanje dela prakse, sniženje školarine) prilikom upisa.

Na ICEPS-u možete nastaviti studije Fizioterapije koje ste započeli u drugoj visokoškolskoj ustanovi. Ispiti koje ste ranije položili mogu vam biti priznati, a vreme studiranja skraćeno.

Šta ćete naučiti?

Tokom studija naučićete kako da pomognete pacijentu i pružite adekvatnu fizikalnu terapiju, različite tehnike opšte fizikalne terapije, rehabilitacije, kineziterapije, osnove radne terapije, integrativne medicine, kako da odaberete odgovarajuću fizioterapeutsku metodu, da vodite medicinsku dokumentaciju u domenu fizioterapije, ali i da pružite podršku pacijentima i njihovim porodicama.

Pogledajte i raspored predmeta koje ćete imati tokom sve tri godine studija:

I GODINAESPB
Anatomija i fiziologija7
Etika u zdravstvu 5
Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija 5
Osnovi zdravstvene nege 8
Izborni predmet 1 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 1-2)5
Higijena sa osnovama mikrobiologije 5
Biofizika sa biomehanikom3
Fizikalni faktori u treapiji6
Fizioterapeutska procena6
Fizioterapeutske veštine5
Izborni predmet 2 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 1-2)5

II GODINAESPB
Patofiziologija6
Osnovi interne medicine 5
Osnovi pedijatrije 5
Funkcionalna anatomija3
Prva pomoć 5
Klinička kineziologija5
Izborni predmet 3 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 3-4)5
Klinička kineziterapija6
Fizioterapija u internoj medicini 4
Fizioterapija u pedijatriji 4
Manualna terapija 4
Psihologija u zdravstvenoj nezi i zdravstvu3
Izborni predmet 4 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 3-4)5

 
III GODINAESPB
Osnovi hirurgije sa ortopedijom 5
Osnovi neurologije4
Osnovi reumatologije4
Fizioterapija u hirurgiji sa ortopedijom3
Medicinska rehabilitacija5
Izborni predmet 5 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 5-6)5
Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo5
Fizioterapija u neurologiji3
Fizioterapija u reumatologiji3
Balneoterapija3
Sportska medicina5
Izborni predmet 6 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 5-6)5
Završni rad10

IZBORNI PREDMETIESPB
Izborni blok 1-2
Osnovi biohemije5
Veštine poslovne komunikacije5
Gerijatrija i zdravstvena nega u gerijatriji5
Radiološka fizika i osnovi metodologije rada u radiologiji5
Specijalizovani engleski jezik za oblast medicine 15
Specijalizovani nemački jezik za oblast medicine 15
Metodologija zdravstvenog obrazovanja i promocija zdravlja5
Javno zdravlje5
Organizacija zdravstvene delatnosti 5
Izborni blok 3-4
Specijalizovani engleski jezik za oblast medicine 25
Marketing zdravstvenih ustanova5
Psihologija u zdravstvenoj nezi i zdravstvu5
Nutricionizam5
Medicinska genetika i molekularna biologija5
Specijalizovani nemački jezik za oblast medicine 25
Alergologija5
Retke bolesti5
Farmakologija i doziranje lekova5
Izborni blok 5-6
Poslovni nemački jezik5
Poslovni engleski jezik5
Mentalna higijena5
Menadžment ljudskih resursa u zdravstvu5
Sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom5
Kontrola kvaliteta 5
Osnovi integrativne medicine5
Metodika istraživačkog rada5

Napomena:

Možete birati samo jedan strani jezik po svakoj upisanoj godini studija.

Škola zadržava pravo promene predmeta u skladu sa trendovima privrede, zdravstva ili nauke, interesovanjima studenata i objektivnim okolnostima.

Ako želite da pročitate detaljan sadržaj predmeta, preuzmite Nastavni plan i program studijskog programa Fizioterapija.

Gde se obavlja praksa?

Na početku studija imaćete kabinetsku praksu u prostorijama Škole. U posebno opremljenim kabinetima kroz metode medicinske simulacije (primena medicinskih lutki),  učićete osnove fizikalne terapije. Nakon takve obuke bićete pripremljeni za praksu u zdravstvenim ustanovama – našim nastavnim bazama, gde će vas obučavati iskusni mentori u realnom okruženju sa pacijentima različitih zdravstvenih stanja. ICEPS uspešno sarađuje sa oko 100 uglednih zdravstvenih ustanova širom Srbije, pa postoji mogućnost da praksu obavljate u mestu stanovanja (ili u zdravstvenoj ustanovi u kojoj ste zaposleni).

Mogućnost zaposlenja

Nakon završetka osnovnih strukovnih studija Fizioterapija bićete obučeni i spremni za rad u zdravstvenim ustanovama na poziciji fizioterapeuta. Vaša uloga obuhvataće pružaje terapije pacijentima nakon povreda, operacija ili oboljenja, pomažući im da povrate funkcionalnost i samostalnost. Imaćete i edukativnu ulogu kroz pružanje saveta o vežbama i aktivnom načinu života.

Kao strukovni fizioterapeut moći ćete da se zaposlite u domovima zdravlja, opštim i specijalnim bolnicama, klinikama, specijalističkim ordinacijama, gerontološkim centrima, savetovalištima, sportskim organizacijama, banjama i klimatskim lečilištima i drugim zdravstvenim ustanovama.

Čest je slučaj da prilikom obavljanja stručne prakse u zdravstvenim ustanovama poslodavci primete vaše posebno zalaganje i ponude vam mogućnost zaposlenja.

Ukoliko ste zainteresovani da karijeru razvijate u inostranstvu, aktuelne ponude poslova za zdravstvene radnike možete pronaći OVDE.

Upis na osnovne strukovne studije Fizioterapija

Za upis na osnovne strukovne studije Fizioterapija polaže se prijemni ispit iz predmeta Zdravstvena nega. Za pripremu prijemnog ispita postoji zbirka koju možete poručiti u Studentskoj službi ICEPS-a.

Bez polaganja prijemnog ispita možete se upisati u slučaju da ste tokom sve četiri godine srednje škole imali ocenu 5 ili ste osvojili 1. – 3. mesto na takmičenju (radskom, regionalnom, nacionalnom ili internacionalnom)  iz predmeta koji se priznaje na prijemnom.

Spisak potrebne dokumentacije i sve detaljne informacije o uslovima upisa pronaći OVDE.

Školarina za prvu godinu studija iznosi 1700 eur uz mogućnost plaćanja u čak 11 mesečnih rata. Za uplate u celosti, udaljenost od sedišta Ustanove, upis u predroku, upis više članova iste porodice, članove sindikata zdravstvenih radnika sa kojima Škola sarađuje kao i za zaposlene aktuelni su veliki popusti na školarinu.

Na ICEPS-u možete studirati i besplatno! Prijavite se na Konkurs za ICEPS stipendije.

Prijave za upis uz popust su već počele, požurite da se prijavite i rezervišete svoje mesto!