Flat Preloader Icon
Osnovne strukovne studije Zdravstvena nega

Trajanje studija

3 godine

Kreditni bodovi

180 ESPB

Zvanje

strukovna medicinska sestra

Osnovne strukovne studije Zdravstvena nega je akreditovan studijski program koji će vam pružiti kvalitetno obrazovanje i savremenu obuku u različitim domenima pružanja zdravstvene nege. Kao obučeni profesionalac – strukovna medicinska sestra, imaćete znanja i veština neophodne za uspešno obavljanje svakodnevnih zadatka u zdravstvenim ustanovama.

Za koga je ovaj studijski program?

Ako ste empatični i strpljivi, imate želju da pomažete i potrebu da edukujete druge o prevenciji zdravlja i zdravom načinu života, upišite studijski program Zdravstvena nega! Potrebno je da imate završenu srednju školu (bilo kog usmerenja) u trajanju od četiri godine i da položite prijemni ispit.

Zaposleni zdravstveni radnici koji žele da se školuju uz posao, takođe mogu upisati ovaj studijski program. Na osnovu radnog iskustva, zaposleni zdravstveni radnici mogu ostvariti različite pogodnosti (priznavanje dela prakse, sniženje školarine) prilikom upisa.

Na ICEPS-u možete nastaviti studije Zdravstvene nege koje ste započeli u drugoj visokoškolskoj ustanovi. Ispiti koje ste ranije položili mogu vam biti priznati, a vreme studiranja skraćeno.

Šta ćete naučiti?

Tokom studija naučićete kako da pružite adekvatnu negu pacijentima, da prepoznate osnovne simptome i znake bolesti, da pripremite pacijente za različite dijagnostičke postupke, kako se vodi medicinska dokumentacija u delokrugu nege i vrši terapijska podela lekova, na koji način da pružite informacije o prevenciji različitih oboljenja, ali i kako da pružite podršku pacijentima i njihovim porodicama.

Pogledajte i raspored predmeta koje ćete imati tokom sve tri godine studija:

I GODINAESPB
Anatomija i fiziologija7
Etika u zdravstvu 5
Gerijatrija i zdravstvena nega u gerijatriji 5
Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija 5
Osnovi zdravstvene nege 8
Izborni predmet 1 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 1-2)5
Higijena sa osnovama mikrobiologije 5
Javno zdravlje 5
Metodologija zdravstvenog obrazovanja i promocija zdravlja5
Organizacija zdravstvene delatnosti5
Izborni predmet 2 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 1-2)5

II GODINAESPB
Patofiziologija6
Osnovi interne medicine 5
Osnovi pedijatrije 5
Osnovi ginekologije i akušerstva i zdravstvena nega pacijenata u ginekologiji i akušerstvu5
Prva pomoć 5
Izborni predmet 3 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 3-4)5
Zdravstvena nega internističkih pacijenata7
Zdravstvena nega dece i adolescenata u pedijatriji6
Zdrav stil života i sociologija zdravlja i bolesti3
Psihologija u zdravstvenoj nezi i zdravstvu3
Dijagnostičko terapeutski program5
Izborni predmet 4 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 3-4)5

III GODINAESPB
Osnovi hirurgije sa ortopedijom 5
Urgentna medicina i zdravstvena nega u slučaju vanrednih situacija6
Osnovi psihijatrije i neurofiziologije bola sa zdravstvenom negom psihijatrijskih pacijenata6
Kućna nega i patronaža5
Izborni predmet 5 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 5-6)5
Zdravstvena nega hirurških pacijenata8
Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo5
Kontrola kvaliteta5
Izborni predmet 6 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 5-6)5
Završni rad10

IZBORNI PREDMETIESPB
Izborni blok 1-2
Osnovi biohemije5
Veštine poslovne komunikacije5
Medicinski i farmaceutski otpad5
Specijalizovani engleski jezik za oblast medicine 15
Specijalizovani nemački jezik za oblast medicine 15
Izborni blok 3-4
Marketing zdravstvenih ustanova5
Specijalizovani engleski jezik za oblast medicine 25
Specijalizovani nemački jezik za oblast medicine 25
Nutricionizam5
Medicinska genetika i molekularna biologija5
Farmakologija i doziranje lekova5
Alergologija5
Retke bolesti5
Izborni blok 5-6
Medicinska rehabilitacija5
Mentalna higijena5
Menadžment ljudskih resursa u zdravstvu5
Osnovi onkologije sa odabranim poglavljima radioterapije i zdravstvene nege onkoloških pacijenata5
Poslovni engleski jezik5
Poslovni nemački jezik5
Zdravstvena nega u jedinici intenzivne nege5
Sportska medicina5
Osnovi integrativne medicine5
Palijativna nega 5
Metodika istraživačkog rada5

Napomena:

Možete birati samo jedan strani jezik po svakoj upisanoj godini studija.

Škola zadržava pravo promene predmeta u skladu sa trendovima privrede, zdravstva ili nauke, interesovanjima studenata i objektivnim okolnostima.

Ako želite da pročitate detaljan sadržaj predmeta, preuzmite Nastavni plan i program studijskog programa Zdravstvena nega.

Gde se obavlja praksa?

Na početku studija imaćete kabinetsku praksu u prostorijama Škole. U posebno opremljenim kabinetima zdravstvene nege kroz metode medicinske simulacije (primena medicinskih lutki),  učićete osnovne procedure nege. Nakon takve obuke bićete pripremljeni za praksu u zdravstvenim ustanovama – našim nastavnim bazama, gde će vas obučavati iskusni mentori u realnom okruženju sa pacijentima različitih zdravstvenih stanja. ICEPS uspešno sarađuje sa oko 100 uglednih zdravstvenih ustanova širom Srbije, pa postoji mogućnost da praksu obavljate u mestu stanovanja (ili u zdravstvenoj ustanovi u kojoj ste zaposleni).

Mogućnost zaposlenja

Nakon završetka osnovnih strukovnih studija Zdravstvena nega bićete obučeni i spremni za rad u zdravstvenim ustanovama na poziciji medicinske sestre. Vaša uloga obuhvataće procenu stanja pacijenata, sprovođenje terapijskih procedura, administraciju lekova, kao i pružanje podrške i edukacije kako pacijentima, tako i njihovim porodicama.

Kao strukovna medicinska sestra moći ćete da se zaposlite u domovima zdravlja, opštim i specijalnim bolnicama, klinikama, specijalističkim ordinacijama, gerontološkim centrima, savetovalištima, organizacijama za promociju zdravlja, banjama i klimatskim lečilištima i drugim zdravstvenim ustanovama.

Čest je slučaj da prilikom obavljanja stručne prakse u zdravstvenim ustanovama poslodavci primete vaše posebno zalaganje i ponude vam mogućnost zaposlenja.

Ukoliko ste zainteresovani da karijeru razvijate u inostranstvu, aktuelne ponude poslova za zdravstvene radnike možete pronaći OVDE.

Upis na osnovne strukovne studije Zdravstvena nega

Za upis na osnovne strukovne studije Zdravstvena nega polaže se prijemni ispit iz predmeta Zdravstvena nega. Za pripremu prijemnog ispita postoji zbirka koju možete poručiti u Studentskoj službi ICEPS-a.

Bez polaganja prijemnog ispita možete se upisati u slučaju da ste tokom sve četiri godine srednje škole imali ocenu 5 ili ste osvojili 1. – 3. mesto na takmičenju (radskom, regionalnom, nacionalnom ili internacionalnom)  iz predmeta koji se priznaje na prijemnom.

Spisak potrebne dokumentacije i sve detaljne informacije o uslovima upisa pronaći ćete OVDE.

Školarina za prvu godinu studija iznosi 1700 eur uz mogućnost plaćanja u čak 11 mesečnih rata. Za uplate u celosti, udaljenost od sedišta Ustanove, upis u predroku, upis više članova iste porodice, članove sindikata zdravstvenih radnika sa kojima Škola sarađuje, kao i za zaposlene zdravstvene radnike aktuelni su veliki popusti na školarinu.

Na ICEPS-u možete studirati i besplatno! Prijavite se na Konkurs za ICEPS stipendije.

Prijave za upis uz popust su već počele, požurite da se prijavite i rezervišete svoje mesto!