Trajanje studija

3 godine

Kreditni bodovi

180 ESPB/ECTS

Zvanje

strukovni medicinski radiolog