Termini prijava i upisa 2021/2022

Novembarski rok I*
I Prijavljivanje kandidata: 25.10.-30.10.2021.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 03.11.2021.
Rok za žalbe: 04.11.-05.11.2021.
Objavljivanje konačne rang liste: 06.11.2021.
III Upis primljenih kandidata: do 08.11.2021.

Novembarski rok II*
I Prijavljivanje kandidata: 08.11.-10.11.2021.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 17.11.2021.
Rok za žalbe: 18.11.-19.11.2021.
Objavljivanje konačne rang liste: 20.11.2021.
III Upis primljenih kandidata: do 22.11.2021.

Decembarski rok I*
I Prijavljivanje kandidata: 22.11.-27.11.2021.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 01.12.2021.
Rok za žalbe: 02.12.-03.12.2021.
Objavljivanje konačne rang liste: 04.12.2021.
III Upis primljenih kandidata: do 06.12.2021.

Decembarski rok II*
I Prijavljivanje kandidata: 06.12.-11.12.2021.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 15.12.2021.
Rok za žalbe: 16.12.-17.12.2021.
Objavljivanje konačne rang liste: 18.12.2021.
III Upis primljenih kandidata: do 20.12.2021.

Januarski rok I*
I Prijavljivanje kandidata: 10.01.-15.01.2022.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 19.01.2022.
Rok za žalbe: 20.01.-21.01.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 22.01.2022.
III Upis primljenih kandidata: do 24.01.2022.

Februarski rok I*
I Prijavljivanje kandidata: 24.01.-29.01.2022.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 02.02.2022.
Rok za žalbe: 03.02.-04.02.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 05.02.2022.
III Upis primljenih kandidata: do 07.02.2022.

Februarski rok II*
I Prijavljivanje kandidata: 31.01.-05.02.2022.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 09.02.2022.
Rok za žalbe: 10.02.-11.02.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 12.02.2022.
III Upis primljenih kandidata: do 17.02.2022.

* upisni rok će biti organizovan ukoliko ostane mesta nakon prethodnog upisnog
roka