Studenti koji su započeli iste studije na drugoj visokoškolskoj ustanovi mogu se upisati na 1., 2. ili 3. godinu studija ICEPS-a, pri čemu im se priznaju prijemni i položeni ispiti, a za kandidate koji su zaposleni postoji mogućnost priznavanja dela ili celokupne stručne prakse.

Studenti koji su završili iste studije na drugoj visokoškolskoj ustanovi mogu se upisati na 3. godinu studija ICEPS-a pri čemu imaju obavezu davanja diferencije, prvenstveno u vidu dodatnih časova prakse; za kandidate koji su zaposleni postoji mogućnost priznavanja dela ili celokupne stručne prakse.

Studenti srodnih studija u odnosu na studijski program koji žele upisati takođe se mogu upisati, a godina na koju se upisuju i ispiti koji se priznaju određuju se na osnovu Analize priznatih i diferencijalnih ispita. Preliminarnu analizu besplatno možete dobiti putem mejla ukoliko Vaš upit pošaljete na office@iceps.edu.rs

Stručna praksa organizovana je širom Srbije, u zdravstvenim ili privrednim ustanovama, kako bi se studentima smanjili troškovi studija i praksa učinila organizaciono jednostavnijom i povoljnijom.

Neke od Nastavnih baza i partnera ICEPSa možete videti na početnoj strani našeg sajta.

Studijski program Zdravstvena nega:

Diferencija programa Zdravstvene nege većine istoimenih studijskih programa u Srbiji i programa propisanog od strane EU jeste pohađanje 2.300 časova kliničke prakse (European Directive 2005/36-EC) koje ICEPS organizuje u okviru ovog programa. Klinička praksa sa pomenutim fondom časova ISTOVREMENO predstavlja pripravnički staž u većini zemalja EU (trenutno ne i u Srbiji).

Engleski/nemački jezik: imajući u vidu da je poznavanje engleskog/nemačkog jezika danas praktično neophodno prilikom kasnijeg zaposlenja u ovoj struci, ICEPS obezbeđuje nastavu stranog jezika u okviru svojih izbornih predmeta (u okviru cene studija).

Za one koji su zainteresovani za dodatno usavršavanje stranog jezika, ICEPS obezbeđuje časove opšteg ili specijalizovanog stranog jezika sa popustom od 15% za studente ICEPS-a, kao i kurseve za sticanje internacionalnih sertifikata FC ili TOEFL (engleski) ili Goethe-ove diplome (nemački), takođe sa 15% popusta za studente ICEPS-a.

Osim navedena dva jezika, u ponudi su i kursevi drugih stranih jezika, ukupno 32, što daje mogućnost pripremanja potrebnog nivoa jezika tokom studija u slučaju plana usavršavanja ili zaposlenja u Norveškoj, Švedskoj, Danskoj…

Informacije: 

VŠU Beograd: (+381) 064 6429 086, office@iceps.edu.rs

VŠJ Novi Sad: (+381) 064 6483 740, office.novisad@iceps.edu.rs

VŠJ Leskovac: (+381) 064 6483 742, office.leskovac@iceps.edu.rs

VŠJ Vršac: (+381) 064 6483 097, office.vrsac@iceps.edu.rs

VŠJ Kraljevo: (+381) 064 829 06 45, office.kraljevo@iceps.edu.rs

U slučaju da student nije položio ispit, ali je odradio vežbe iz određenog predmeta (potpis i pečat u indeksu), prilikom prelaska na ICEPS postoji mogućnost priznavanja vežbi (u celosti ili delimično).

Godina na koju se upisuju i ispiti koji se priznaju određuju se na osnovu Analize priznatih i diferencijalnih ispitaPreliminarnu analizu besplatno možete dobiti putem mejla ukoliko Vaš upit pošaljete na office@iceps.edu.rs.

U prilogu mejla možete poslati skenirano:

  • dodatak diplomi sa matične visokoškolske ustanove (ukoliko ste diplomirali) ILI
  • uverenje o položenim ispitima sa matične visokoškolske ustanove ILI
  • indeks (za određivanje preliminarne analize, original se naknadno dostavlja) – i prednji deo (potpisi o prisustvu predavanja) i zadnji deo (ocene)
  • uverenje o radnom odnosu ili skenirani deo radne knjizice na poslovima za koje mislite da se mogu priznati kao deo stručne prakse.

Informacije: 

VŠU Beograd: (+381) 064 6429 086, office@iceps.edu.rs

VŠJ Novi Sad: (+381) 064 6483 740, office.novisad@iceps.edu.rs

VŠJ Leskovac: (+381) 064 6483 742, office.leskovac@iceps.edu.rs

VŠJ Vršac: (+381) 064 6483 097, office.vrsac@iceps.edu.rs

VŠJ Kraljevo: (+381) 064 829 06 45, office.kraljevo@iceps.edu.rs

Ukoliko je student položio prijemni ispit iz iste oblasti na nekoj drugoj akreditovanoj visokoj školi, prijemni ispit će biti priznat će biti priznat i student ulazi u proces upisa bez polaganja prijemnog ispita.

Informacije: 

VŠU Beograd: (+381) 064 6429 086, office@iceps.edu.rs

VŠJ Novi Sad: (+381) 064 6483 740, office.novisad@iceps.edu.rs

VŠJ Leskovac: (+381) 064 6483 742, office.leskovac@iceps.edu.rs

VŠJ Vršac: (+381) 064 6483 097, office.vrsac@iceps.edu.rs

VŠJ Kraljevo: (+381) 064 829 06 45, office.kraljevo@iceps.edu.rs

Za studente koji su zaposleni postoji mogućnost priznavanja dela ili celokupne obavezne prakse, na osnovu Analize o priznatim i diferencijalnim ispitima a sve u skladu sa nastavnim planom i programom koji se upisuje. Vaš upit možete poslati putem mejla na: office@iceps.edu.rs.

U prilogu mejla možete poslati skenirano:

  • uverenje o radnom odnosu ili skenirani deo radne knjizice na poslovima za koje mislite da se mogu priznati kao deo stručne prakse.

Informacije: 

VŠU Beograd: (+381) 064 6429 086, office@iceps.edu.rs

VŠJ Novi Sad: (+381) 064 6483 740, office.novisad@iceps.edu.rs

VŠJ Leskovac: (+381) 064 6483 742, office.leskovac@iceps.edu.rs

VŠJ Vršac: (+381) 064 6483 097, office.vrsac@iceps.edu.rs

VŠJ Kraljevo: (+381) 064 829 06 45, office.kraljevo@iceps.edu.rs