PG Slots CassinoPG Slots Cassino PG Slots Cassino Praktična nastava na ICEPS-u kao u Norveškoj - medicinska simulacija, važan korak ka sticanju praktičnih znanja studenata - Medicina PG Slots Cassino
Flat Preloader Icon

Marko Stojiljković, predavač na Oslo Metropolitan University, Faculty of Health Sciences, koji se specijalizovao za pedagoške metode u medicinskim simulacijama, bio je u poseti Visokoj strukovnoj školi ICEPS. U okviru susreta, imao je priliku da obiđe prostorije naše Škole u Beogradu u prisustvu prof. dr Srđana Stojanovića, direktora i Marije Papić, koordinatora za kvalitet nastave i međunarodnu saradnju, ali i da prisustvuje demonstraciji rada na medicinskim lutkama, koju je upriličila i izvela Marija Todorović, šef studentske službe VŠJ Novi Sad.

Na poziv Uprave ICEPS-a, susret je upriličen radi razmene iskustava kada je reč o školovanju budućih zdravstvenih radnika, posebno medicinskih sestara i tehničara. Važan deo sastanka se odnosio na efikasnu i efektivnu medicinsku simulaciju, veštački ali veran prikaz realnih situacija sa kojima se medicinski radnici susreću u ustanovama zdravstvene zaštite (vađenje krvi, tretiranje rana, dekubitisa, nega ležećih pacijenata sa raznim zdravstvenim stanjima u kojima se nalaze nakon operacije i drugo).

„Izuzetno je važno istaći da je ICEPS među retkim obrazovnim ustanovama u Srbiji koje su pružile priliku studentima da stiču prva znanja i razvijaju veštine upravo obavljajući kabinetsku praksu na medicinskim lutkama. Savremen pristup obavljanju prakse koji omogućava studentu da na bezbedan način prođe realne situacije u simulacijama i time se adekvatno pripremi za kontakt sa pacijentima je neprocenljiv, posebno za studente koji dolaze iz nemedicinskih srednjih škola”, ocenila je Marija Papić, koordinator Kvaliteta nastave i Međunarodne saradnje ICEPS-a

Zahvaljujući medicinskim lutkama koje su opremljene različitim priključcima, studenti ICEPS-a imaju priliku da stiču neposredno veštine i pre nego što uđu u zdravstvene ustanove.

Osim o unapređenju i što boljem pristupu u radu sa medicinskim lutkama, sa Markom Stojiljkovićem razmatrani su i modeli uspostavljanja bliže saradnje dve visokoškolske ustanove u okviru Erazmus programa, a koji se odnose na razmenu studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja. Od oktobra 2022. godine Visoka strukovna škola ICEPS nosilac je Erazmus+ povelje za visoko obrazovanje čime su otvorene mogućnosti povezivanja i razmene.