PG Slots CassinoPG Slots Cassino PG Slots Cassino ICEPS na Kongresu Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine - Medicina PG Slots Cassino
Flat Preloader Icon

I ove godine naša visoka škola podržala je rad Kongresa Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine. Na XIII Kongresu SZRV čija je tema bila: „Znanjem do cilja”, uvaženi predavači dr Emina Dolmagić Ćatović, doc. dr Marijana Basta Nikolić, asist. dr Aleksandra Plećaš Đurić, prof. dr Dragan Nikolić, prof. dr Đula Đilvesi, dr Đorđe Milošević, dr Vladimir Vidović i mst Srđan Veselinović održali su seriju stručnih predavanja, dok je direktor ICEPS-a prof. dr Srđan Stojanović predstavio studijske programe i novine u radu naše visoke škole.

Kongres je u periodu 10.–13. oktobra 2023. na Kopaoniku okupio značajan broj zdravstvenih radnika iz primarnih, sekundarnih i tercijarnih zdravstvenih ustanova Vojvodine. Tokom Kongresa učesnici su imali priliku da prezentuju svoje radove i razmenjuju stručna iskustva sa kolegama.

Odlična organizacija Kongresa i dragocena razmena znanja i profesionalnog iskustva podstrek su za buduće unapređenje saradnje obrazovnih i strukovnih organizacija, odnosno ICEPS-a i Saveza.